پیشنهادی برای تحکیم عملی پایه‌های غیر انتفاعی بودن انجمن

دکتر میترا میرمحمدی 
بازرس انجمن‌های علمی ‌و صنفی دندان‌پزشکی ایران 
عضو هیئت مدیره انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران

 

همه انجمن‌های علمی ‌و صنفی بر پایه اساس‌نامه، تشکیل شده و فعالیت می‌کنند. هر اساس‌نامه، معیارهای عمومی‌تر ساختار انجمن را تعیین می‌کند و به جزئیات فعالیت روزمره نمی‌پردازد. ولی در عمل، بارها پیش می‌آید، پدیده‌ای که در اساس‌نامه پیش‌بینی نشده یا نادقیق مطرح شده است، می‌بایست در انجمن تبیین حقوقی شود. در چنین وضعیتی، برای یافتن بسیاری از پرسش‌ها و تعیین راستای فعالیت انجمن، باید به قانون‌ها و مصوبه‌های قانونی معینی مراجعه کرد. چون انجمن‌های علمی ‌و صنفی دندان‌پزشکی ایران طبق ماده ۵۸۴ قانون تجارت، ثبت شده و دارای شناسه ملی شده‌اند، هر جا اساس‌نامه پاسخ‌گو نبود یا ابهام داشت، می‌توان به قانون‌ها و مصوبه‌هائی که بر پایه آن مجوز انجمن صادر شده است، مراجعه کرد و اگر باز هم ابهامی ‌وجود داشت، یا یافته‌ها پاسخ کاملی به پرسش پیش آمده نمی‌داد، به قانون تجارت مراجعه کرد و اگر قانون تجارت مستقیماً پاسخ گو نبود، با مشاوره با حقوق‌دانان ذی صلاح می‌توان چالش‌های حقوقی پیش آمده را حل و فصل کرد. اساس‌نامه‌ها معمولاً راه حل ثابتی را تعیین کرده‌اند: تدوین آئین‌نامه اجرائی و تصویب آن در مجمع عمومی‌.

اصل غیر انتفاعی بودن انجمن، نقشی بی‌جانشین در سلامت زیستی انجمن‌های مردم نهاد پزشکان ایفا می‌کند.

بنابراین پیشنهاد می‌شود:

برای شفاف کردن فعالیت کاری و مالی هیئت مدیره‌های انجمن‌های علمی‌ و صنفی شاخه پزشکی، مجمع عمومی‌عادی (سالانه یا به طور فوق العاده)، تشکیل و متن اصلاح شده زیر به عنوان آئین‌نامه الحاقی به اساس‌نامه، در مجمع عمومی ‌به تصویب برسد و اجرای آن در دستور کار هیئت مدیره‌ها قرار گیرد:

ماده ۱: اعضاء هیئت مدیره و دبیر اجرائی یا مدیرعامل انجمن و هم‌چنین موسسات و شرکت‌ها و انجمن‌هائی که اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل آن، شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آن‌ها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره انجمن در معاملاتی که با انجمن یا به حساب انجمن می شود، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا در منافع آن سهیم شوند.

تبصره ۱) درصورت اجازه، هیئت مدیره مکلف است بازرس یا بازرسان انجمن را از مفاد و جزئیات معامله‌ای که اجازه آن داده شده است بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی انجمن بدهد

تبصره ۲) بازرس مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظرخود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند.

تبصره ۳) عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع درمعامله، در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

 ماده ۲: معاملات مذکور در ماده یک در هر حال ولو آن‌که توسط مجمع عمومی‌تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگردر موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث درآن شرکت کرده باشد.

تبصره ۱) درصورتی که بر اثر انجام معامله، به انجمن خسارتی وارد آمده باشد، جبران خسارت برعهده هیئت مدیره و مدیرعامل (یا دبیر اجرائی) یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که به نفع اجازه انجام معامله رای داده و موجب تصویب آن شده‌اند و بازرسی است که نظر مساعد داده است، که همگی آن‌ها، متضامناً مسئول جبران خسارات وارده معامله به انجمن می‌باشند.

ماده ۳: درصورتی که معاملات مذکور در ماده یک این آئین‌نامه اجرائی، بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع عمومی عادی انجمن آن‌ها را تصویب نکند، آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و انجمن می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد، تا سه سال از تاریخ کشف آن، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند. لیکن درهر حال، مسئولیت مدیر و مدیران یا مدیرعامل یا دبیر اجرائی ذینفع و بازرس درمقابل انجمن باقی خواهد بود.

تبصره ۱) تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی اعضای انجمن است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر برعدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله دراین مورد، رأی خواهد داد.

تبصره ۲) مدیر یا مدیرعامل ذینفع درمعامله حق شرکت در رأی‌گیری نخواهد داشت.

تبصره ۳) مجمع عمومی مذکور در این ماده، به دعوت هیئت مدیره یا بازرس انجمن یا تقاضای هر عضو ذی‌نفع از مراجع قانونی تشکیل خواهد شد.

ماده ۴: مدیر عامل و دبیر اجرائی و اعضاء هیئت مدیره حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتبار از انجمن تحصیل نمایند و انجمن نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این‌گونه عملیات به‌خودی خود باطل است.

تبصره) ممنوعیت مذکور در این ماده، شامل همسر، پدر، مادر،جد، فرزندان، نوه‌ها، برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می‌باشد.

 

ماده ۵: مدیران و مدیر عامل و دبیر اجرائی نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات انجمن که متضمن رقابت با عملیات انجمن باشد، انجام دهند.

تبصره ۱) هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب زیان به انجمن گردد، مسئول جبران آن خواهد بود.

تبصره ۲) منظور از زیان در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.

ماده ۶: بازرس یا بازرسان نمی‌توانند در معاملاتی که با انجمن یا به حساب انجمن انجام می‌گیرد به‌ طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.

 

رونوشت به:

۱٫ کلیه انجمن‌های علمی گروه دندان‌پزشکی

۲٫ کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت

۳٫ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشوربدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

*