گزارش یک مورد نهفتگی چند دندان در ناحیه قدام فک پائین

به طور کلی در مبحث دندان‌های رویش نیافته، سه مقوله impacted ، Unerupted و embedded وجود دارند که هر یک معانی خود را دارند.

Embedded به معنای این است که دندان در رویش به داخل حفره دهان، پتانسیل خود را از دست داده است که می‌تواند به علت retention اولیه، که ناشی از توقف رویش، قبل از خروج از لثه ناحیه، بدون سد فیزیکی مشخص و یا به علت ناصحیح قرار گرفتن دندان‌ها ایجاد شود. (مثلاً در موارد مشکلات تیروئیدی، پاراتیروئیدی و هیپوفیز که در آن فقدان فعالیت استئوکلاستیک شرایط لازم برای تحلیل استخوان روی دندان را فراهم نمی آورد و یا مشکلات ژنتیک مانند سندروم داون، استئوپتروز و کلیدوکرانیال دیسپلازی ).

Unerupted : به شرایطی اطلاق می‌شودکه دندان درپروسه رویش است ولی در دهان ظاهر نشده است.

Impaction، به معنای توقف رویش یک دندان به علت سد‌های فیزیکی و یا ناصحیح قرار گرفتن دندان می‌باشد.

شایع‌ترین دندان‌های نهفته به ترتیب شامل مولر سوم پائین، مولر سوم بالا، کانین فک بالا، پره مولر فک پائین، پره مولر فک بالا وسپس مولرهای دوم می‌باشند. نهفتگی انسیزور و مولرهای اول نادر هستند.(کمتر از ۱% موارد دندان‌های نهفته )

به لحاظ رعایت ملاحظات پرستودنتیکس ، اگر دندان نهفته، یک لایه نازک استخوان پوشیده داشته باشد، خصوصاً در فک پائین باید به طریق جراحی در آورده شود.

بنابراین در بیمارانی که کاندید درمان‌های پرستودنتیک هستند الزاماً باید OPG بیمار را داشته باشیم تا با بررسی نواحی مختلف دو فک از ایجاد شرایط مساعد برای پذیرش درمان‌های مختلف پروتزی اطمینان نسبی حاصل گردد.

 

nahofteh05

 

با بررسی‌های به عمل آمده مشخص می‌شود که آیا می‌توان بیمار را با تغییراتی در نحوه درمان و اقداماتی که انجام می‌دهیم معالجه کرد یا این که باید تحت شرایط بیمارستانی این اقدامات برای وی انجام شود و یا آن که درمان موقتاً به تاخیر افتاده و یا در صورت نیاز با متخصصان رشته‌های دیگر مشاوره نمائیم. درمواردی که مشکوک به سندرومیک بودن بیماران هستیم الزاماً باید به متخصص مربوط ارجاع داده شوند تا با بررسی کامل، احتمال وجود درگیری بخش‌هایی از ارگانیسم بیمار که ممکن است در آینده بر روی سلامت کلی وی تاثیرگذار باشد، مشخص شود.

درذیل به نمونه‌ای از موارد جالب نهفتگی ۶ دندان قدامی در فک پایین خانم ۴۵ ساله بدون سابقه بیماری سیستمیک اشاره می‌شود که جراحی این دندان‌ها، به علت احتمال شکستگی در ناحیه سمفیز فک در هنگام جراحی که طبعاً نیاز به فیکساسیون قطعات شکسته شده دارد در شرایط بیمارستانی و تحت بیهوشی عمومی انجام گردید.

 

nahofteh02

nahofteh03

nahofteh04

 

پس از تزریق لیدوکائین ۲% همراه با آدرنالین ۱:۱۰۰۰۰۰ به منظور ایجاد هموستاز در ناحیه، فلپ کرستال از ناحیه پره مولر تا پره مولر در فک پایین انجام شد.

 

nahofteh06

nahofteh07

 

با برداشتن استخوان باکال و کرستال دندان‌ها خارج گردید.

 

nahofteh09

nahofteh10

nahofteh12

 

به علت حفظ شدن کورتکس لینگوال، نیاز به استفاده از Reconstruction plate احساس نشد.

 

nahofteh11

 

ناحیه دیفکت ایجاد شده پس از درآورده شدن دندان‌ها با گرفت استخوانی از نوع DFB+DFDB پرشد.

 

nahofteh08

nahofteh13

nahofteh14

 

فلپ به محل اولیه خود برگردانده شده و با نخ ویکریل۰ -۳ سوچور گردید.

 

nahofteh15

 

در مورد ذکر شده، به علت احتمال شکستن استخوان فک در هنگام جراحی و یا حتی نازک شدن استخوان ناحیه و شکستن آن، پس از جراحی نیاز به ساپورت استخوان توسط پلیت‌های پشتیبان وجود دارد. بنابراین در این گونه موارد بهتر است قبل از جراحی، ارزیابی‌های دقیق رادیوگرافیک از ناحیه مورد نظر انجام شود. این امر توسطCone beam volumetric tomography (CBVT ) امکان پذیر است که به طور نسبی ضخامت ناحیه را پس از جراحی دندان‌های نهفته، قابل پیش بینی می‌سازد. در این شرایط می‌توان از امکان جراحی در مطب و یا الزام به آن در شرایط بیمارستانی در طرح درمان بیمار ارزیابی دقیق‌تری داشت تا از احتمال بروز مشکلات پیش بینی نشده احتراز نمود.بدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

*