فراخوان برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران (نوبت دوم)

نوبت دوم مجمع

 همکاران گرامی

اطلاعیه برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران پیوست شده است.

سال‌های بسیاری در انجمن‌های علمی و صنفی، بازرس را چرخ پنجمی می‌شمردند که می‌توانست هر سه سال یک بار، در مجمع عمومی ظاهر شده و با جمله ای از پیش آماده بگوید: « گزارش هیئت مدیره را تایید می‌کنم. ». گاهی نیز بازرس پس از ۳ سال می‌آمد و چند انتقاد کوچک مطرح می‌کرد و تمام.

بازرس را مجمع عمومی به عنوان چشم و گوش و امین خود برای تضمین اجرای ‌اساس‌نامه و سالم زیستی انجمن انتخاب می‌کند. بنابراین از همان روز نخست انتخاب، بازرس وظیفه دارد یا در جلسه‌ها حضور مستقیم داشته باشد یا با بررسی سند‌ها و مدرک‌ها به ویژه صورت جلسه‌های نشست هیئت مدیره، هر جا خطای ‌اساس‌نامه‌ای روی داد به هیئت مدیره برای اصلاح آن کمک کند.

در شرکتی‌ تجاری که بر اساس ایجاد درآمد برای سهام‌داران کار می‌کند، یکی از اساسی‌ترین وظیفه‌های بازرس، بررسی و حساب‌رسی دقیق اسناد مالی است تا از هرگونه سوء استفاده مالی پیش‌گیری کند یا آن را کشف نماید.

در انجمن‌های علمی دندان‌پزشکی که غیر انتفاعی است و سرچشمه و شیوه در آمدهای آن در اساس‌نامه مشخص شده است، تلاش بازرس، کنترل منبع درآمد است تا فعالیت مالی انجمن نیز بر مبنای ‌اساس‌نامه پیش برود.

ماده ۲۲ ‌اساس‌نامه، منبع درآمد مالی انجمن علمی را «حق عضویت اعضاء» و «از محل هدایا و کمک مالی » می‌داند.

در یک انجمن، این احتمال وجود دارد که هیئت مدیره ای بنا به منافعی که برای خود تعریف کرده است، مانع کار بازرس شده و در حساب‌رسی از درآمدهای انجمن مانع ایجاد کند که در این صورت بازرس می‌تواند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل دهد و با گزارش فعالیت خود و ایراداتی که به کار هیئت مدیره دارد، نظر اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی را جویا و تصمیم گیری اش را بر اساس خرد جمعی تنظیم کند.

با توجه به حدود یک صد نامه ای که برای هیئت مدیره نوشته ام و کارشکنی‌هائی که برای بازرسی و حساب رسی از کار و درآمد انجمن علمی می‌شود، بنا به وظیفه ای که در مجمع عمومی ۳۰ تیر ۱۳۹۰ به عهده ام نهاده شد و حقوق و وظایفی که اساس نامه انجمن علمی دندان پزشکی ایران برای بازرس معین کرده است، در ساعت۱۰ صبح روز پنج‌شنبه ۸ آبان ۱۳۹۳مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را بر اساس اختیارات قانونی تشکیل خواهم داد. تا آن زمان، باز هم با شما همکاران گرامی که با رای خود مسئولیت بازرسی انجمن را به من سپرده اید در تماس خواهم بود.

امید دارم بار دیگر با شرکت خود در مجمع عمومی ۸ آبان پشتیبان بازرس انجمن خود باشید.

با احترام. بازرس انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران

دکتر میترا  میرمحمدیبدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

*