اطلاعیه شماره ۲ بازرس انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران

همکاران گرامی

مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت بازرس انجمن در ساعت ۱۰ روز پنجشنبه ۸ آبان ۹۳ در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد برگزار خواهد شد. چون این نخستین باری است که در تاریخ ۹۰ ساله فعالیت انجمن‌های دندان‌پزشکی، بازرس انجمن، اعضای انجمن را به مجمع عمومی ‌فرا می‌خواند، نحوه کار این مجمع و دستورهای آن برای همکاران چندان روشن نیست و پاره ای توضیحات می‌تواند مفید باشد.

بازرس امین و چشم و گوش اعضای انجمن است تا فعالیت کاری و مالی هیئت مدیره در چارچوب اساس‌نامه انجام شود. تا زمانی که درآمد انجمن از راه جمع آوری حق عضویت و کمک‌ها و هدایا بود، ابهام مالی نمی‌توانست وجود داشته باشد. زیرا اعضای انجمن و کسانی که حق عضویت یا هدیه پرداخت کرده بودند مشخص بود و درآمدها به دشواری می‌توانست پاسخ‌گوی هزینه باشد. چالش از زمانی شروع شد که نمایشگاه تجهیزات کالای دندان پزشکی در جوار کنگره‌ها پررونق شد و درآمدهای بالای آن دقت و حساب‌رسی دقیق را می‌طلبید.

بعضی از انجمن‌های دندان‌پزشکان خوش‌بختانه با دقت بسیار وضعیت مالی انجمن خود را ثبت می‌کنند و اسناد را در اختیار بازرس قرار می‌دهند تا حساب‌رسی کرده و گزارش آن را در مجمع عمومی‌سالانه به عرض اعضای انجمن ب‌رسانند. این شیوه کار شفاف، جائی برای ابهام باقی نمی‌گذارد. حتی بعضی از انجمن‌های علمی‌ گروه پزشکی پا را از این هم فراتر گذاشته و پیش از برگزاری کنگره صورت درآمد و هزینه‌های خود را به طور دقیق منتشر و در اختیار شرکت کنندگان همان کنگره قرار می‌دهند. این نوع شفاف سازی‌های مالی موجب افزایش اعتبار انجمن در بین اعضاء شده و شان و جایگاه انجمن را در بین افراد جامعه از جمله نزد شرکت‌های تجهیزات دندان پزشکی بالاتر می‌برد.

از ۱۷ فروردین ۹۲ که مجوز فعالیت هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران صادر شد، انتظار این بود که هیئت مدیره انجمن علمی دندان پزشکی ایران نیز چنین روشی در پیش گیرد و همه اسناد روشن و درآمدهای مالی با اسناد قانونی تنظیم گردد و بازرس با چالش‌های اداری و درهم ریختگی و نادقیقی اسناد مواجه نشود.

۱۸ ماه پس از صدور پروانه از سوی وزارت بهداشت و برگزاری دو کنگره و نمایشگاه عظیم تجهیزات دندان‌پزشکی، من به عنوان بازرس شما به شهادت ده‌ها نامه ای که به هیئت مدیره و شورای عالی مشاوران انجمن علمی ‌نوشته ام، به خاطر کارشکنی‌ها و اختلالی که در کار بازرسی به وجود می‌آورند، هنوز نتوانسته‌ام وضعیت مالی انجمن را در دوره ۱۸ ماهه فعالیت این هیئت مدیره حساب‌رسی کنم. هیئت مدیره در این دوره سعی کرد با چرخش‌های اداری و حتی تلاش برای حذف بازرس مانع حساب‌رسی از فعالیت اقتصادی انجمن شود. گزارشی که هیئت مدیره به مجمع عمومی کم تعداد اردیبهشت ۹۳ آورد نشان داد که تا چه حد بر ادامه روش کار خود اصرار می‌ورزد.

بازرس منتخب شما، سرانجام همان طور که اطلاع دارید راه چاره را براستفاده از اختیارات قانونی و برگزاری مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده برای نظر خواهی و تصمیم گیری اعضای انجمن با دستور کار مشخصی دانست که در اطلاعیه خوانده اید. هدف، گزارش دهی دشواری‌های کارحساب‌رسی و روشن کردن و مستند سازی تخلفات و برخورد قانونی با موضوعاتی است که در مجمع عمومی طرح خواهد شد. حضور و تصمیم گیری مسئولانه شما اعضای انجمن پیرامون این پدیده می‌تواند در سمت گیری آینده انجمن تعیین کننده باشد.

شما اعضای انجمن، صاحب انجمن و مجمع عمومی‌ مظهر و جایگاه اعمال اراده جمعی بر اساس خرد همگانی است. با چنین دیدگاهی است که فراخوان خدمتتان تقدیم شده است.

همکاران عزیز. شما در مجمع عمومی‌۸ آبان گزارش بازرس و تلاش‌هایش را برای دفاع از اساس‌نامه انجمن خواهید شنید و به مانند یک عضو مسئول در باره چالش‌های موجود تصمیم گیری خواهید کرد. امید دارم با حضور خود، بر قانونمند زیستی انجمن، رعایت اساس‌نامه و حساب‌رسی و برخورد با تخلفات اساس‌نامه ای مهر تایید بزنید. حضور شما در مجمع عمومی، ‌تایید تلاشی است که بازرس شما در ۱۸ ماه گذشته داشته است.

با احترام. بازرس انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران.

دکتر میترا میرمحمدی

 

اطلاعیه انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

(نوبت دوم)

در ساعت ۱۱ صبح روز ۷ مهر ۱۳۹۳ نوبت اول مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده در محل انجمن تشکیل و به علت به حد نصاب نرسیدن اعضای شرکت کننده، رسمیت نیافت.

از اعضای انجمن برای شرکت در نوبت دوم مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده که در ساعت ۱۰ صبح روز پنج‌شنبه ۸ آبان ۱۳۹۳ در محل: سالن همایش شهید غرضی بیمارستان میلاد تهران تشکیل خواهد شد، دعوت به عمل می‌آید.

دستور جلسه : «گزارش بازرس از عملکرد کاری و مالی هیئت مدیره و تصمیم گیری پیرامون آن و تعیین تکلیف وضعیت هیئت مدیره بر اساس ماده‌های۱۳ و ۱۹   اساس‌نامه.»

بازرس انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران

دکتر میترا   میرمحمدی

 بدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

*