اطلاعیه شماره ۳ بازرس انجمن علمی دندان پزشکی ایران

همکاران گرامی.

فردا پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن علمی دندان پزشکی ایران برگزار خواهد شد. چون برای بعضی از دوستان حدود وظایف و چگونگی کار این نوع مجمع ابهام هائی دارد خواهش می کنم هنگام حضور در مجمع به نکته های زیر توجه فرمائید:

۱)برای این مجمع نیز سه نفر برای هیئت رئیسه انتخاب می شوند. یک نفر رئیس و دو نفر منشی. هیئت رئیسه اداره مجمع را به عهده خواهد داشت.

۲)دستور جلسه مجمع را نمی توان تغییر داد. دستور کار مجمع بنا به اطلاعیه نوبت اول و نوبت دوم، چنین خواهد بود:

الف) بازرس گزارش خود را به عرض شرکت کنندگان در مجمع خواهد رساند.

ب) به هر همکار برگه ای داده خواهد شد. هر پرسش گری سوال خود را در این برگه نوشته و بازرس به آن پاسخ خواهد داد. برای حفظ نظم جلسه، به هیچ پرسش شفاهی پاسخ داده نخواهد شد.

ج). چنان چه پیشنهادی از سوی بازرس در چارچوب دستور جلسه مطرح گردد، به دو نفر موافق و مخالف فرصت داده می شود هر یک با زمان معین و برابر از نظر خود دفاع کنند. پس از آن رای گیری شده و نتیجه ثبت خواهد شد. رای گیری ها علنی و بدون برگه خواهد بود.

د). با این که مجمع عمومی بالاترین رکن در انجمن است ولی تغییر دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده از اختیاراتش نیست. بنابراین هیئت رئیسه موظف است فقط دستور جلسه را اجرا کند. هر نوع تصمیم گیری دیگر نمی تواند وجاهت قانونی پیدا کند.

 

*همکاران عزیز. شما مسئولیت سخت بازرسی را به عهده من گذاشتید. سعی کردم با وفاداری به رای شما به وظیفه ام عمل کنم. در این راه رنج و عذاب بسیار کشیده ام. مجمع عمومی فردا صبح، جائی است که انتظار دارم شما حاضر شده و با شنیدن گزارش بازرستان، بر قانون مداری و فعالیت شفاف در انجمن تاکید کنید. آمدن شما به مجمع عمومی تایید دوباره رأیی است که داده اید.

همکاران من، انتظار دارم در این برهه دشوار، بازرسی را که خود انتخاب کرده اید بی پشتوانه نگذارید.

 

اطلاعیه انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران

برگزاری مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده

(نوبت دوم)

در ساعت ۱۱ صبح روز ۷ مهر ۱۳۹۳ نوبت اول مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده در محل انجمن تشکیل و به علت به حد نصاب نرسیدن اعضای شرکت کننده، رسمیت نیافت.

از اعضای انجمن برای شرکت در نوبت دوم مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده که در ساعت ۱۰ صبح روز پنج‌شنبه ۸ آبان ۱۳۹۳ در محل: سالن همایش شهید غرضی بیمارستان میلاد تهران تشکیل خواهد شد، دعوت به عمل می‌آید.

دستور جلسه : «گزارش بازرس از عملکرد کاری و مالی هیئت مدیره و تصمیم گیری پیرامون آن و تعیین تکلیف وضعیت هیئت مدیره بر اساس ماده‌های۱۳ و ۱۹   اساس‌نامه.»

بازرس انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران

دکتر میترا   میرمحمدی

 

از همه همکاران شرکت کننده تقاضا دارم کارت عضویت انجمن یا کارت نظام پزشکی را همراه داشته باشند. با تشکر.بدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

*