غیر قانونی اعلام کردن یک مجمع عمومی رسمی، بر اساس کدام قانون؟

اطلاعیه بازرس انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران

غیر قانونی اعلام کردن یک مجمع عمومی رسمی، بر اساس کدام قانون؟

 

همکاران عزیز دندان‌پزشک

صبح روز پنج‌شنبه ۸/۸/۹۳ نوبت دوم مجمع عمومی ‌برگزار گردید. ۸۵ نفر به فراخوان بازرس پاسخ مثبت دادند.

با این که مجمع عمومی، در یک روز کاری و بیرون از کنگره علمی ‌برگزار می‌شد و در عمل شهرستانی‌ها امکان حضور نداشتند، این مجمع عمومی، ‌پرشماره‌ترین مجمعی بود که در زمان فعالیت ۱۹ ماهه این هیئت مدیره برگزار شد. از تک تک بزرگواران شرکت‌کننده که به فراخوان بازرس پاسخ مثبت دادند، جدای از این که موافق یا مخالف نظر بازرس بودند، از کادر اداری انجمن که با نظم و احساس مسئولیت کار کردند و از سایت‌هائی که با رعایت بی‌طرفی سهم بزرگی در اطلاع‌رسانی داشتند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

 

در مجمع عمومی رأی اکثریت حاضران به عنوان رأی مصوب پذیرفته می شود، ولی نه مصوبه‌ای خلاف قانون و اساس‌نامه.

نکته‌ای منفی در مجمع عمومی ‌انجمن علمی ‌پیش آمد که ناچارم در همین اطلاعیه به آن اشاره کنم. مجمع عمومی ‌اعلام شده دستور جلسه معینی داشت و می‌بایست توسط هیئت رئیسه اجرا می‌شد. پس از رأی‌گیری برای هیئت رئیسه مشخص شد یک جمع ۵۷ نفری وجود دارد که اکثریت حاضران در جلسه را شامل می‌شود. هیئت رئیسه برای تأمین نظر این جمع که خود منتخب آنان بود، در عمل به تغییر دستور کار دست زد و با این که جلسه با حضور نماینده وزارت بهداشت رسمیت یافته بود، قانونی بودن مجمع عمومی را در ابتدای جلسه به رأی گذاشت و سپس جلسه را غیر رسمی کرد، ولی چون می دانستند با ترک جلسه، اعضای باقی مانده به لحاظ قانونی می‌توانند جلسه را ادامه داده و مصوبات آنان قانونی خواهد بود، از ترک جلسه خودداری کردند و از تریبون هیئت رئیسه چند بار اعلام کردند که این جلسه گپی دوستانه است!!. این نخستین باری بود که در مجمع عمومی یک سازمان مردم نهاد چنین روشی ابداع شد. چنین بدعت گذاری ای قانونی بودن صلاحیت هیئت رئیسه و مصوبات مجمع را زیر علامت سوال می‌برد.

اگر جمعی ۵۷ نفره در مجمع عمومی ‌اکثریت داشت نمی‌تواند «استبداد اکثریت» به وجود آورد و همه مرزهای قانونی تعیین شده را زیر پا بگذارد.

در چنین زمینه‌ای بود که یکی از اعضای هیئت مدیره، در برابر شرکت‌کنندگان در مجمع عمومی،‌ معیارهای اخلاقی را در برخورد با همکاران رعایت نکرد و با ایراد اتهام به بازرس، تلاشش را برای شفاف‌سازی وضعیت مالی انجمن مستوجب زندان دانست!! من چنین سخنانی را نوعی ارعاب برای ترساندن بازرس توسط کسانی می‌بینم که از محاسبه باک دارند.

همکاران عزیز. متأسفم که به جای حل معضلات اساسی انجمن، چنین روشی در مجمع عمومی‌ توسط همکارانی که اکثریت داشتند در پیش گرفته شد. با این حال این اعمال نمی‌تواند مشکلات جدی انجمن را پرده‌پوشی کند و یا ایجاد سدی در برابر بازرسی شود که به انجام وظیفه‌اش متعهد است. به شما اطمینان می‌دهم تا زمانی که بازرس انجمن هستم، به پیمانی که با رأی دهندگانم داشته‌ام وفادار خواهم ماند. بزودی با تشکیل هیئت تحقیق و تفحص، کار را برای روشن کردن وضعیت و شفاف‌سازی فعالیت مالی و کاری هیئت مدیره، بر اساس آن چه که در اساس‌نامه آمده است، آغاز خواهم کرد.

دکتر میترا میرمحمدی

بازرس انجمن علمی‌دندان پزشکی ایران

جمعه ۹/۸/۱۳۹۳ بدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

*