ماه‌نامه «جراحی فک و صورت- تازه‌ها» دو ساله شد

در طی دو سال گذشته با انتشار ۲۳ شماره نشریه با بیش از ۱۴۰ مقاله علمی و ارسال آن برای بسیاری از همکاران دندان‌پزشک و پزشک تلاش برای در اختیار قرار دادن تازه‌های رشته جراحی فک و صورت به عمل آمد. هم‌چنین با درج اخبار و اطلاع رسانی نشست‌های علمی دیگر انجمن‌های دندان‌پزشکی و پزشکی، گامی جهت امکان شرکت همکاران در این گونه برنامه‌ها برداشته شد. امید است که در سومین سال نشر، ماه‌نامه بتواند چون همیشه از نظرها و پیشنهادهای گران‌قدر شما بهره‌مند گردد.

second-anniversaryبدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

*