سرمقاله (مهر ۱۳۹۴)

editorial-25شکل‌گیری و تولد هر رشته علمی‌ در کشورهای مختلف با توجه به‌ویژگی‌های ساختاری و نیازهای آن جوامع صورت می‌پذیرد. به‌همین دلیل رشته‌های تخصصی معین در کشورهای مختلف با وجود شباهت بسیار در جوهرۀ خود، گاه در شکل تفاوت‌هایی با یک‌دیگر دارند ولی به‌طور کلی به‌نیازهای کم و بیش واحدی پاسخ می‌دهند.

هم‌گرائی و آموزش واحد در رشته‌های عمومی ‌و تخصصی در سطح جهان ایده آل‌ترین شکل ممکن برای هم‌تراز کردن و در عین حال ارتقاء رشته‌های تخصصی است.

در ماه‌های اخیر، اقدام بسیار مثبتی از طرف انجمن بین المللی جراحان دهان و فک و صورت به‌عمل آمده است که می‌تواند در راستای استاندارد سازی بین المللی حرفه ما، افقی نو در جهت هم‌گرایی آموزشی و هم‌سان سازی علمی ‌بیش‌تر متخصصان جراحی دهان و فک و صورت در سراسر جهان پدید آورد.

به‌علت اهمیت مقاله «IBCSOMS چیست؟» که در شمارۀ قبل نشریه جراحی دهان و فک و صورت چاپ شد، برگردان متن کامل آن در این‌جا آورده می‌شود.

دکتر میترا  میرمحمدی

 

مشاهده «IBCSOMS چیست؟»بدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

*