سرمقاله (دی ۱۳۹۴)

editorial-28با سلام. در شماره حاضر نشریه Dental Health, Oral  Disorders &Therapy/Current Issue Volume3 Issue 2-2015 – سرمقاله‌ای با عنوان «همگرایی در دندان پزشکی» نوشته ام که به علت اهمیت موضوع مطرح شده، برگردان و اصل مقاله در این جا آورده می‌شود .

همگرایی در دندان‌پزشکی

 شکل گیری و تولد رشته‌های علمی در کشورهای مختلف با توجه به ویژگی‌های ساختاری و نیازهای آن جوامع صورت می‌پذیرد. به همین دلیل رشته های تخصصی معین در کشورهای مختلف با وجود هدف واحد در جوهره خود، گاه در شکل تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند ولی به طور کلی به نیازهای کم و بیش واحدی پاسخ می‌دهند.

رشتۀ دندان پزشکی در کشورهای مختلف با عناوین Stomatology و Dentistry خوانده می شوند ‌. این دو به لحاظ محتوایی با هم تفاوت های معینی دارند که گاه تفاوت هایی را در نگرش آنان به مسائل و مشکلات حرفه ای ایجاد می کند. هم‌گرایی و آموزش واحد در رشته های عمومی و تخصصی در سطح جهان ایده آل ترین شکل ممکن برای هم تراز کردن و در عین‌حال ارتقاء رشته های تخصصی است. در ماه های اخیر، اقدام بسیار مثبتی از طرف انجمن بین المللی جراحان دهان و فک و صورت انجام شد که می تواند افقی نو در جهت هم گرایی آموزشی و هم سان سازی علمی بیشتر متخصصان جراحی دهان و فک و صورت در سراسر جهان پدید آورد. این رویداد در مارس ۲۰۱۵ در یکی از شهرهای ژاپن به وقوع پیوست.

در آن روز اولین امتحان بورد بین المللی برای گواهی متخصصان جراحی دهان و فک و صورت برگزار شد .این آزمون کوششی برای تعیین محتوای کوریکولوم آموزشی و کارورزی رشته جراحی دهان و فک و صورت در سراسر جهان و صدور گواهی نامه برای سطح محتوایی از آموزش برای پذیرفته شدگان در این امتحان بود.

مجوز شرکت در این امتحان به تمام کسانی داده می شود که گواهی مشتمل بر سند فارغ التحصیلی از یک برنامۀ حداقل ۳ساله معتبر در کشور محل خود را همراه با جزئیات مدون برنامه و کوریکولوم آموزشی و گزارش روزانه از مواردی که قبل و بعد از فارغ التحصیلی به اجرا درآورده و تهیه کرده اند را دارا باشند.

این گواهی با وجود این که مجوز کاری ایجاد نمی کند ولی با وجود استاندارد بالای آزمون برگزار شده، گواهی واحدی را برای دارندگان آن به وجود می آورد که می تواند ایجاد زمینه های مادی لازم برای همکاری های بیشتر متخصصان در سراسر جهان برای برنامه ریزی های علمی و کلینیکی با هدف ارتقاء درمان مطلوب تر را عملی سازد.

به جهت شکل گیری رشته دندان پزشکی در گذشته ای دور که اختلافات ساختاری جوامع با هم بسیار زیاد بود، تفاوت شکلی این رشته در جوامع مختلف زیاد است. ولی روند شکل گیری تخصص های این رشته که در گذشته ای نه چندان دور اتفاق افتاده، به سبب ارتباطات بیش‌تر بین المللی، اشکال و محتوای آن ها به هم نزدیک‌ تر شده است.

اقدام انجمن بین المللی جراحان دهان و فک و صورت می تواند الگویی باشد برای ایجاد تغییرات مثبت در برنامه ریزی آموزشی رشته های تخصصی دیگر دندان پزشکی در سطح بین المللی در راستای استاندارد سازی این رشته ها که بی شک منشاء تحولات بسیار بزرگی در آن ها خواهد بود.

با وجود تفاوت های آموزشی و کارورزی در رشته دندان پزشکی کشورهای مختلف، برگزاری آزمون های بین المللی برگرفته ازکوریکولوم آموزشی و کارورزی جامع مورد توافق کشورهای مختلف در رشته دندان پزشکی عمومی می تواند گام بزرگی در جهت هم‌گرایی در رشته دندان پزشکی باشد وآموزش در این رشته را در سطح بین المللی به سمت واحد و استاندارد پیش ببرد که بر پایه آن رشته های تخصصی دندان پزشکی نیز در سطح جهان از یک دستی و انسجام بیش‌تری برخوردار شوند. متن انگلیسی آن را در صفحه  ۱۷ ماه‌نامه می‌توان مطالعه کرد.

دکتر میترا  میرمحمدیبدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

*