سرمقاله (بهمن ۱۳۹۴)

editorial-29جراحی فک و صورت نه تنها در شاخه دندان‌پزشکی بلکه در مجموعه رشته‌های پزشکی هم، یک رشته سنگین شمرده می‌شود. سال‌های دراز مدت دوران دستیاری تخصصی، سنگینی مسئولیت عمل‌های جراحی همگی این رشته تخصصی را از رشته‌های مشابه متمایز می‌سازد. ولی آن چه در بین تحصیل کردگان رشته‌های پزشکی دیده می‌شود عدم آگاهی آنان از وظایف و مسئولیت‌های این رشته و کار جراحان فک و صورتی است که سالیان عمر در راه آموختن این شاخه پزشکی هزینه کرده اند. علت ناشناخته ماندن اعتبار و ارزش این تخصص در کجا است و چه‌گونه می‌توان اهمیت این تخصص را به همکاران پزشک و دندان‌پزشک نشان داد.
 

پس از فارغ التحصیل شدن دستیار تخصصی، اگر شخص به استخدام یک دانشگاه در نیاید، رابطه اش با تجربه‌ها و دستاوردهای جراحان دیگر به شدت محدود می‌شود. همگی دیده ایم که کنگره‌های علمی‌ در مدت زمان محدود و به خاطر نوع ارائه مطالب، علی رغم زحمت‌هائی که برگزارکنندگان آن متحمل می‌شوند، نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیاز‌های جراح فک و صورت از طرفی و بازتاب دهنده تجربه‌های فردی وی از طرف دیگر باشد. در این جا است که اهمیت یک نهاد مدنی علمی ‌تخصصی که بتواند جراحان را گرد آورده و محملی برای تبادل نظر و اطلاعات، آشنائی، هم دلی و هم فکری بیش‌تر باشد مشخص می‌شود.

انجمن علمی‌جراحان دهان، فک و صورت ایران که به همت گروهی از بزرگان این رشته تشکیل شد هم اکنون مراحل اولیه بنیان‌گذاری را طی کرده و به انجمنی با امکانات خوب تبدیل شده است.

با کمک کاری و مالی برخی از همکاران، انجمن اکنون دارای یک خانه با فضای نسبتاً مناسب است و می‌توان در آن نشست‌های پربار و صمیمانه علمی‌ و صنفی برگزار کرد. اساس‌نامه انجمن مشابه اساس‌نامه انجمن‌های علمی‌دیگر است. هیئت مدیره ای انجمن را اداره می‌کند که در مجمع عمومی‌ برگزیده می‌شود. این که چه تعداد از اعضای انجمن در انتخابات گزینش هیئت مدیره شرکت کنند و چه کسانی را با کدام هدف‌ها انتخاب کنند در فعال شدن انجمن علمی ‌و یا به رخوت کشیده شدن و دچار عارضه ریاست بازی شدن آن تاثیر مستقیم دارد.

اگر بخواهیم رشته جراحی فک و صورت جایگاه واقعی خود را پیدا کند می‌بایست در معرفی آن در بین گروه‌های پزشکی  شرکت فعال داشته باشیم و انجمن درست همان تریبونی است که می‌تواند پیام ما را به هموطنانمان برساند.

برای معرفی رشته لازم است با انتشار مجله علمی ماهانه که در آن دست‌آوردهای بالینی جراحان ایرانی چاپ شود، برگزاری نشست‌های ماهانه و چاپ و انتشار فراگیر آن و نشان دادن ژرفا و گستره عرصه کاری این رشته، در عمل جایگاه خود را بازیابیم. ماه نامه « جراحی فک و صورت – تازه ها» گام کوچک شخصی در این راستا بود و هر چند بازخورد غرورانگیزی داشت ولی نمی‌تواند جای‌گزین آن گام‌های بلند علمی ‌باشد که همکاران در مجله علمی و نشست‌های ماهانه و گردهمائی‌های دیگر علمی بر می‌دارند.

در ۲۹ بهمن ماه، مجمع عمومی‌ انجمن برگزار خواهد شد. شرکت در مجمع عمومی‌ یک تصمیم فردی نیست. همراهی با همه جراحان فک و صورتی است که اراده کرده اند از راه انجمنی با نشاط و پربار ، رشته با ارج خود را به جامعه پزشکی آن گونه بنمایانند که شایسته آنند.

دکتر میترا  میرمحمدیبدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

*