سرمقاله (اردیبهشت ۹۶)

editorial-42

برنامه ریزی علمی برای جبران کمبودهای آموزشی باید در جهت تقویت بنیان های علمی و پزشکی رشته دندان‌پزشکی باشد.

متأسفانه در کشور ما با غلبه تکنیک بر دانش پزشکی در دندان پزشکی، آموزش دانشگاهی به تدریج از آموزش پایه‌ای و خصوصاً بالینی پزشکی فاصله گرفته و تکنیک گرایی به سرعت در تمام بدنۀ رشته دندان پزشکی گسترش می‌یابد. در حقیقت گرایش پایان‌ناپذیر به فراگیری تکنیک بدون پایه علمی در آموزش دندان‌پزشکی که عمدتاً ناشی از اقتصادگرایی و کسب درآمد بیش‌تر است لطمات جبران ناپذیری به جوهرۀ علمی رشته وارد می‌کند و از بار انسانی که رشته پزشکی در جوهره خود دارد فاصله می‌گیرد. (سرمقاله ماه نامه جراحی فک و صورت تازه ها- شمارۀ ۱۴ – مهر ۱۳۹۳).

بی شک شناخت این ضعف‌ها و تدوین برنامه های آموزشی با استفاده از پتانسیل سرمایه های انسانی انجمن های علمی با ارائه پیشنهادات پخته و کار شده برای تغییر پایه ای در آموزش دندان پزشکی می توانست کاملا عملی شود. این یکی دیگر از وظایف انجمن علمی جراحان دهان و فک و صورت است که متاسفانه تاکنون مغفول مانده است.  

از همه همکاران و صاحب نظران تقاضا می‌کنم با انتشار دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود، تلاش کنند توازن را به نفع سنگین‌تر کردن وزن آموزش پزشکی در سیستم آموزش دندان‌پزشکی تغییر دهند. این به نفع درمان بهتر بیماران است. اطمینان داشته باشیم که اگر امروز در وزارت بهداشت و درمان به این پیش نهادها توجه چندانی نمی‌شود ولی وجود اسناد و انتشار آن سرانجام می‌تواند در ایران یا خارج از ایران مورد استفاده قرار گیرد.

در زندگی من این فرصت پیش آمد که در هر دو سیستم آموزشی دندان پزشکی و استوماتولوژی تحصیل کنم و با مقایسه این دو، به این نتیجه رسیدم که آن چیزی که به عنوان « تفکر علمی پزشکی» اطلاق می شود جز با آموزش پایه های محکم و وسیع علوم پزشکی قابل حصول نیست و بدون آن، با پایه های سست و لرزان در آموزش پایه ای پزشکی، تولید علم در دندان پزشکی، ذهنی و عملاً در حیطه شبه علم باقی خواهد ماند.

در نشریه Dental Health, Oral  Disorders &Therapy/ Volume3 Issue 2-2015  (ایالات متحده آمریکا ) سرمقاله‌ای با عنوان «همگرایی در دندان‌پزشکی» نوشتم که به علت اهمیت موضوع مطرح شده، برگردان و اصل مقاله را در شمارۀ ۲۸ ماه‌نامه« جراحی فک و صورت – تازه‌ها » دی ماه ۱۳۹۴ آوردم. در آنجا به تفاوت دو رشته دندان پزشکی و استوماتولوژی در کشورهای مختلف اشاره شد که به علت تفاوت‌هایی که دارند تفاوت‌هایی را در نگرش آنان به مسائل و مشکلات حرفه‌ای ایجاد می‌کند. در این سرمقاله با تکیه به اقدام مثبت انجمن بین‌المللی جراحان دهان و فک و صورت در جهت همگرایی آموزشی و همسان‌سازی علمی بیش‌تر متخصصان جراحی دهان و فک و صورت در سراسر جهان، این پیشنهاد را مطرح نمودم که این همگرایی به صورت الگویی برای رشته دندان پزشکی عمومی نیز از طریق برگزاری آزمون‌های بین المللی برگرفته از کوریکولوم آموزشی و کارورزی جامع مورد توافق کشورهای مختلف صورت پذیرد به این ترتیب آموزش در این رشته به سمت واحد و استاندارد پیش خواهد رفت.

خوشبختانه این نظرات مورد استقبال بسیاری از همکاران در سراسر دنیا قرار گرفت. به طوری که در آخرین مصوبات کمیتۀ آموزشی انجمن جراحان دهان و فک و صورت آمریکا در مورد «توسعه کوریکولوم پزشکی در تحصیلات پیش از دکترای دندان‌پزشکی» اتخاذ تصمیم شده است.

در نشریه برگردان مقاله مربوط به این مصوبه آورده شده است که تقدیم می‌گردد.

*دکتر میترا  میرمحمدی

 

*عضو هیئت تحریریه نشریه  Dental Health, Oral Disorders & Therapy (USA)

عضو هیئت تحریریه نشریه E-C Dental Science (UK)بدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

*