سرمقاله (بهار ۹۷)

editorial-49مدیران در نهادهای مدنی نقش حساسی دارند و کارآمدی و ناکارآمدی آنان  می‌تواند بر پیشرفت یا ایستایی یک نهاد مدنی تأثیر گذار باشد.

 کارآیی مدیریت در سیستم های جا افتاده اقتصادی و اجتماعی در جامعه، تعریف مشخص خود را دارد که می تواند با تخصص و مهارت بالا و تعهد مدیران موجب باروری و پیشرفت در کار آن واحدها  ‌شود ولی در نهادهای مدنی غیر انتفاعی که در واقع انگیزه فعالیت ورای انگیزه‌های اقتصادی و مادی و صرفاً برای اعتلای آن نهادی است که نماینده یک گروه حرفه‌ای و علمی و صنفی و ….است ماهیت متفاوتی دارد و از قواعد خاص خود پیروی می کند.
 
بنابراین با این که کار در این نهادها نیز دانش مدیریتی خاص خود و گذاشتن وقت بسیار و علاقه فراوان به تحقق اهداف آنان را می طلبد ولی به جهت غیرانتفاعی بودن این نوع فعالیت با کار در ساختارهای اقتصادی- اجتماعی که عمدتا انتفاعی و شخصی است بسیار تفاوت دارد.

 به طورسنتی و با برداشتی اشتباه که ناشی از تفکر دولت مدارانه است، در انجمن‌های علمی به مثابه نهادهای مدنی که در ماهیت خود می بایست تشکل های مردم نهاد و مستقل از دولت باشند، تعریفی که از هیئت مدیره خوب متصور بوده شامل افراد متشخص و مشهور در آن حرفه که عمدتاً از بافت جامعۀ دانشگاهی کشور هستند می شود. بدین ترتیب از این افراد انتظار دارند که با همان مکانیسم سازمان های دولتی فعالیت کنند و در برخورد با مقولات مختلف نیز همان منش را در پیش گیرند. این تفکر آن قدر پیش است که چندی پیش از طرف مسئولی از یک انجمن علمی تخصصی پیشنهاد شد که ساعات حضور در انجمن های علمی را جزو ساعات موظف کاری در دانشگاه  محاسبه کنند!!!

انجمن های علمی نهادهای مستقلی هستند که ربطی به  سیستم دولتی – دانشگاهی ندارند  و رابطه بین آن ها فقط می‌تواند به صورت همکاری و دادن مشاوره و پیشنهاد تخصصی برای انجام امور مرتبط با فعالیت های انجمن ها باشد.( مطابق اساس‌نامه این انجمن ها)

 این که افراد تصور می کنند که چون انجمن علمی هستند و نظارت بر حسن اجرای کار آن ها توسط کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت انجام می شود پس باید در همه امورحتی شکل کارت عضویت انجمن طبق دستورالعمل کمیسیون عمل کنند و… تصور اشتباهی است که می تواند در نتیجه به ناکارآمدی این نهادها منجر شود. علاوه بر آن این برداشت غلط نشان می دهد که چقدر برخی مدیران از معنای نهادهای مدنی دورند.

عضویت در انجمن های علمی و انجمن های صنفی داوطلبانه است. چون شهروندان از وقت آزاد زندگی می‌گذرند و به انجمن ها می آیند تا داوطلبانه و رایگان کار کنند، در همه جای دنیا احترام و عزت ویژه ای دارند. در زندگی درونی این انجمن ها نیز اعضاء به یک دیگر به چشم یک شهروند انسان دوست و میهن دوست که برای اعتلای حرفه و خدمت بیش تر به جامعه پا پیش گذاشته است نگاه می کنند.

با توجه به وضعیت امروزین انجمن های علمی به نظر می رسد باید به طور جدی به تربیت مدیرانی که جامعه مدنی را بشناسند پرداخت و برای فراگیری قواعد و مکانیسم کار در نهادهای مدنی در میان اعضای انجمن ها به فرهنگ سازی توجه کرد.

در این شرایط است که می شود امیدوار بود که مدیران دیگر به جای پاسخگویی در جایگاه مسئولیتی خود، هر اظهار نظری از طرف اعضای انجمن را با عنوان توطئه برای زیر سوال بردن عملکرد هیئت مدیره و ظن به داشتن سودای اشغال کرسی هیئت مدیره در دوره بعد متهم نکنند تا بدین وسیله صداها را خاموش کنند. در آن هنگام است که می آموزند مدیریت یک انجمن علمی علاوه بر اعتبار موقعیتی که از طرف اعضا به آنان داده می شود، مسئولیت سنگینی بر دوششان می‌گذارد که مستلزم صرف وقت و انرژی از اوقات شخصی و کاری است. پس برای فعالیت از مشارکت همکاران بسیارخوشحال خواهند شد تا پیشبرد کارها روان تر و معقولانه تر انجام شود. در این شرایط است که دیگر افراد، آن چنان که در سیستم های اقتصادی و تجاری مرسوم است برای حصول به پست های مدیریتی به جان هم نمی افتند و برای حذف یکدیگر توطئه نمی کنند .

بی شک منشا همه این مشکلات از نقض آشکار اساس‌نامه این انجمن ها ریشه می گیرد. به ویژه در زمان تسلط اندیشه ریاست طلبی و بهره گیری مادی. مطمئنم  اگر این انجمن‌ها محور فعالیت خود را بر پایه فعالیت های علمی قرار دهند و دست از فعالیت تجاری و واسطه گری برای برپایی نمایشگاه درکنگره ها بشویند، انگیزه های فعالیت در انجمن ها کاملا در مسیر اصلی و علمی خود قرار می گیرد  و با این که یقینا سود مادی حاصل از فعالیت های آموزشی و انتشاراتی این انجمن ها به زحمت هزینه برنامه های علمی آنان را تامین می کند ولی اطمینان دارم این نوع فعالیت سود بیش‌تری نصیب اعضا خواهد کرد.

انجمن هایی که نه نشریه علمی دارند و نه جلسات ماهانه و برنامه های علمی و کارگاه های عملی مهارتی برای اعضایشان، چه تفاوتی می کند که درآمدشان چقدر باشد، ملکش شخصی باشد یا اسیتجاری  یا  متراژش چقدر باشد. این که مساحت دفتر انجمن بزرگ باشد یا کوچک، به حال عضو انجمنی که به هیچ بهانه ای حتی یک بار پایش به محل انجمن نرسیده است چه تفاوتی دارد؟ تا وقتی که درآمد یک انجمن وابسته به درآمد حاصل از واسطه گری برای شرکت ها و تجهیزات در قالب نمایشگاه جنب کنگره است قطعا نمی شود انتظار پرداخت منظم حق عضویت توسط اعضا را داشت. پرداخت منظم حق عضویتی که اعضا را به انجمن متعهد و حساس می کند و در واقع حس صاحب انجمن بودن را به آنان می دهد. این که بر معضلات یک انجمن روز به روز افزوده می شود به طوری که به نظر لاینحل می آید تا حد زیادی نشانگر ناکارآمدی مدیریتی آن است.

این جااست که این سوال پیش می آید که افرادی که در موقعیت شغلی خود سابقه خوبی دارند چرا  وقتی که آمادگی لازم برای کار در انجمن های علمی را ندارند، انجمن هایی که را بالقوه می توانند جایگاهی برای تامین مطالبات تعریف شده اعضا در اساس‌نامه باشند به ابزاری ناکارآمد و ناتوان تبدیل می کنند و اعضا را از داشتن چنین ابزار نیرومندی محروم می کنند؟  

سردبیر – دکتر میترا  میرمحمدیبدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

*