برگزاری انتخابات انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران شاخه استان البرز

ساعت ۱۱ صبح روز جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ انتخابات شاخه استان البرز انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران با حضور دکتر بهزاد فرخ‌زاد دبیر اجرائی انجمن و دکتر میترا  میرمحمدی بازرس انجمن علمی برگزار شد.

گرایش همه کاندیداها به سوی یگانگی و همیاری برای کار مشترک، بارزترین مشخصه این انتخابات بود.

کاندیداها به دور از تعلقات به این یا آن انجمن، با یکدلی و منشی دوستانه همکاری کردند و پیش از انتخابات قرار گذاشتند بدون توجه به این که چه کسی به هیئت مدیره راه پیدا می کند، در آینده نشست‌های مشترک داشته باشند. پس از اعلام رای نیز به همکارانی که بیش‌ترین رای را آورده بودند، تبریک گفته شد و برای یادگاری با هم عکس دسته جمعی گرفتند.

گرایش به سوی وحدت و یگانگی و پرهیز از انزوا و رویاروئی و تجلی بارز آن در همکاران استان البرز نوید امید بخشی است که انتظار می‌رود به سرعت وجود خود را در همه انتخابات پیش رو نشان دهد و اثبات شود که همکاران فعال در سازمان‌های اجتماعی و نهادهای مدنی دندان‌پزشکان، برای دفاع از منافع حرفه ای خود راه همیاری و وحدت را در پیش گرفته اند.

به همه همکاران استان البرز برای افتخارات بیش‌تر در خدمت به حرفه دندان‌پزشکی تبریک می‌گوئیم.

 

هیئت مدیره و بازرس استان البرز انجمن علمی دندان پزشکی ایران

نام و نام خانوادگی

تعداد رای

سعید خدارحمی

۱۰۸

هوشنگ نوری

۸۴

مجید فریدونی

۷۱

اژدر شجاعی

۶۳

احمد موبدی

۶۱

فرزانه‌گرجی- بازرس

۸۸

 

 انتخابات استان البرز


بدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

*